Pojištění majetku

 

MAJETKOVÁ POJISTNÁ KRYTÍ NABÍZENÁ V SOUČASNOSTI ČESKÝM JADERNÝM POJIŠŤOVACÍM POOLEM

 

a) Majetková pojištění jaderných zařízení v rozsahu od základního pojištění tzv. FLEXA (požár, úder blesku, výbuch a pád letadla) až po všerizikové pojištění tzv. All Risk, s připojištěním tzv. jaderných škod, tj. škod způsobených:

  • extrémně vysokou teplotou neřízené jaderné reakce a/nebo
  • radioaktivní kontaminací nebo aktivací


Toto pojištění je možné rozšířit o připojištění rizika přerušení provozu v důsledku pojištěné majetkové škody.

 

b) Pojištění technických rizik v členění:

  • Pojištění elektronických zařízení
  • Pojištění strojů a strojních zařízení
  • Pojištění stavebně-montážních děl.

 

c) Pojištění zásilek jaderného materiálu

  • Jedná se o pojištění přepravovaného jaderného materiálu (čerstvého jaderného paliva, polotovarů, substrátu, zářičů, přístrojů apod.). Pojištění lze sjednat v závislosti na povaze přepravovaného materiálu od základního rozsahu pojištění až po pojištění všerizikové (All Risk).

 

d) Majetkové pojištění pro dodavatele provozovatelů jaderných zařízení (zejména pojištění nákladů na dekontaminaci)

Kontakt:

Kancelář Českého jaderného pojišťovacího poolu
c/o Generali Česká pojišťovna a.s.
Na Pankráci 1720/123
140 00 Praha 4

Tel.: 224 557 166
Email: info@nuclearpool.cz