Základní informace

Český jaderný pojišťovací pool je volné sdružení pojišťoven, založené za účelem pojišťování a zajišťování jaderných rizik. Jaderným zařízením je podle atomového zákona (zákon č. 263/2016 Sb., atomový zákon) stavba nebo provozní celek, jehož součástí je jaderný reaktor využívající štěpnou řetězovou reakci nebo jinou řetězovou jadernou reakci, sklad vyhořelého jaderného paliva, sklad čerstvého jaderného paliva, pokud není součástí jiného jaderného zařízení, obohacovací závod, závod na výrobu jaderného paliva nebo závod na přepracování vyhořelého jaderného paliva, sklad radioaktivního odpadu, s výjimkou zařízení pro skladování radioaktivních odpadů, které je součástí jiného jaderného zařízení nebo jiného pracoviště, kde se vykonává radiační činnost, úložiště radioaktivního odpadu, s výjimkou úložiště obsahujícího výlučně přírodní radionuklidy.

V současné době se Český jaderný pojišťovací pool podílí na pojištění a/nebo zajištění více než 386 jaderných elektráren po celém světě včetně obou českých jaderných elektráren - JE Dukovany a JE Temelín.

Pravidelné rizikové prohlídky obou našich jaderných elektráren prováděné mezinárodními týmy inženýrů jsou určené zejména k posouzení rizik pro potřeby pojištění. Doporučení specialistů jsou provozovateli elektráren využívána také ke snižování rizikovosti provozu těchto jaderných zařízení.

Český jaderný pojišťovací pool působí v rámci celosvětového společenství národních jaderných poolů, se kterými aktivně rozvíjí obchodní a technickou spolupráci.

V rámci obchodní výměny spolupracuje na bázi aktivního (tj. převzatého) a pasivního (tj. odevzdaného) zajištění s více než dvaceti zahraničními národními pooly.

V rámci technické spolupráce probíhá výměna informací a organizace rizikových prohlídek jaderných elektráren jakož i organizace likvidace pojistných událostí.

Kontakt:

Kancelář Českého jaderného pojišťovacího poolu
c/o Generali Česká pojišťovna a.s.
Na Pankráci 1720/123
140 00 Praha 4

Tel.: 224 557 166
Email: info@nuclearpool.cz