Pojištění odpovědnosti

 

ODPOVĚDNOSTNÍ POJISTNÁ KRYTÍ NABÍZENÁ V SOUČASNOSTI ČESKÝM JADERNÝM POJIŠŤOVACÍM POOLEM

 

a) Pojištění zákonné odpovědnosti provozovatele jaderného zařízení za jaderné škody vzniklé třetím stranám z provozu jaderného zařízení nebo z přepravy jaderného materiálu (povinné pojištění - dle ustanovení zákona č. 18/1997 Sb. o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření a o změně a doplnění některých zákonů ve zbytkovém znění).

  • Toto pojištění je určeno především:
    • držitelům povolení k provozu jaderného zařízení nebo k jakékoliv činnosti spojené s užíváním jaderného zařízení,
    • držitelům povolení k přepravě jaderného materiálu, kteří jsou dle atomového zákona provozovateli odpovědnými za jadernou škodu podle mezinárodní smlouvy (Vídeňské úmluvy o občanskoprávní odpovědnosti za jaderné škody), kterou je Česká republika vázána.

 

b) Připojištění „jaderné výluky“ k pojištění odpovědnosti dodavatelů zařízení a služeb pro jaderný průmysl

  • Toto pojištění lze sjednat pouze pro klienty, kteří mají sjednané platné pojištění odpovědnosti za konvenční (tj. nejadernou) škodu.

 

c) Pojištění provozovatelů zdrojů ionizujícího záření (radionuklidových zářičů), kterým atomový zákon neukládá povinnost uzavřít pojištění odpovědnosti za jaderné škody vzniklé třetím stranám, kteří však takové pojištění považují za potřebné pro zajištění ochrany jejich podnikatelských aktivit (dobrovolné pojištění).

 

d) Připojištění „jaderné výluky“ k pojištění odpovědnosti členů orgánů společnosti.

  • Toto pojištění lze sjednat pouze pro klienty, kteří mají sjednané platné pojištění odpovědnosti za konvenční (tj. nejadernou) škodu členů orgánů společnosti.

Kontakt:

Kancelář Českého jaderného pojišťovacího poolu
c/o Generali Česká pojišťovna a.s.
Na Pankráci 1720/123
140 00 Praha 4

Tel.: 224 557 166
Email: info@nuclearpool.cz