Organizační struktura

 

Organizační struktura

 

Členové

 

Grémium Českého jaderného pojišťovacího poolu

 • je shromážděním zplnomocněných zástupců všech členů poolu a zároveň nejvyšším orgánem poolu. Každý člen má jeden hlas;
 • rozhoduje prostou většinou všech členů poolu, pokud není ve Smlouvách, ve Statutu nebo rozhodnutím Grémia stanoveno, že je třeba souhlasu většího počtu členů;
 • volí předsedu a místopředsedu. Předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda řídí zasedání Grémia a reprezentuje pool navenek;
 • schází se dle potřeby, nejméně však čtyřikrát v průběhu kalendářního roku. Jednání Grémia svolává Kancelář;
 • projednává nejzávažnější otázky organizace a činnosti poolu.

Kancelář Českého jaderného pojišťovacího poolu

 • je výkonným orgánem Českého jaderného pojišťovacího poolu;
 • zabezpečuje jeho veškerou administrativu;
 • vede veškerá jednání s klienty a připravuje návrhy pojistných smluv;
 • přijímá zajišťovací obchod od zahraničních poolů;
 • jedná se zahraničními pooly nebo jinými subjekty ve všech záležitostech týkajících se Českého jaderného pojišťovacího poolu;
 • zabezpečuje řádnou informovanost členů Českého jaderného pojišťovacího poolu.

Pracovní skupiny Grémia

 • jsou vytvářeny rozhodnutím Grémia.

Kontakt:

Kancelář Českého jaderného pojišťovacího poolu
c/o Generali Česká pojišťovna a.s.
Na Pankráci 1720/123
140 00 Praha 4

Tel.: 224 557 166
Email: info@nuclearpool.cz