Pojištění odpovědnosti

 

ODPOVĚDNOSTNÍ POJISTNÁ KRYTÍ NABÍZENÁ V SOUČASNOSTI ČESKÝM JADERNÝM POJIŠŤOVACÍM POOLEM

 

a) Pojištění zákonné odpovědnosti provozovatele jaderného zařízení za jaderné škody vzniklé třetím stranám z provozu jaderného zařízení nebo z přepravy jaderného materiálu (povinné pojištění - dle ustanovení zákona č. 18/1997 Sb. o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření a o změně a doplnění některých zákonů ve zbytkovém znění).

 

b) Připojištění „jaderné výluky“ k pojištění odpovědnosti dodavatelů zařízení a služeb pro jaderný průmysl

 

c) Pojištění provozovatelů zdrojů ionizujícího záření (radionuklidových zářičů), kterým atomový zákon neukládá povinnost uzavřít pojištění odpovědnosti za jaderné škody vzniklé třetím stranám, kteří však takové pojištění považují za potřebné pro zajištění ochrany jejich podnikatelských aktivit (dobrovolné pojištění).

 

d) Připojištění „jaderné výluky“ k pojištění odpovědnosti členů orgánů společnosti.