Pojištění majetku

MAJETKOVÁ POJISTNÁ KRYTÍ NABÍZENÁ V SOUČASNOSTI ČESKÝM JADERNÝM POJIŠŤOVACÍM POOLEM

a) Majetková pojištění jaderných zařízení v rozsahu od základního pojištění tzv. FLEXA (požár, úder blesku, výbuch a pád letadla) až po všerizikové pojištění tzv. All Risk, s připojištěním tzv. jaderných škod, tj. škod způsobených:

- extrémně vysokou teplotou neřízené jaderné reakce a/nebo
- radioaktivní kontaminací nebo aktivací
  • Toto pojištění je možné rozšířit o připojištění rizika přerušení provozu v důsledku pojištěné majetkové škody.

b) Pojištění technických rizik v členění:
- Pojištění elektronických zařízení
- Pojištění strojů a strojních zařízení
- Pojištění stavebně-montážních děl.

c) Pojištění zásilek jaderného materiálu
Jedná se o pojištění přepravovaného jaderného materiálu (čerstvého jaderného paliva, polotovarů, substrátu, zářičů, přístrojů apod.).
Pojištění lze sjednat v závislosti na povaze přepravovaného materiálu od základního rozsahu pojištění až po pojištění všerizikové (All Risk).


d) Majetkové pojištění pro dodavatele provozovatelů jaderných zařízení (zejména pojištění nákladů na dekontaminaci)


Vytiskni

© 2008 Český jaderný pojišťovací pool, Created by YoungBrains s. r. o.

Obrázek - Mapa ČR