Legislativa

Název dokumentu Otevřít
Zákon č. 277/2009 Sb. o pojišťovnictví Dokument PDF
Zákon č. 278/2009 Sb. o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojišťovnictví Dokument PDF
Vyhláška č. 434/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví Dokument PDF
Zákon č. 37/2004 Sb. o pojistné smlouvě Dokument PDF
Zákon č. 18/1997 Sb. o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) Dokument PDF
Vyhláška č. 324/1999 Sb. SÚJB, kterou stanoví limity koncentrace a množství jaderného materiálu, ... Dokument PDF
Vídeňská úmluva o občanskoprávní odpovědnosti za jaderné škody (1963) Dokument PDF
Protokol k doplnění Vídeňské úmluvy o občanskoprávní odpovědnosti za jaderné škody (1997) Dokument PDF
Vzájemný protokol k uplatnění Vídeňské úmluvy a Pařížské úmluvy (1988) (pouze anglicky) Odkaz
Pařížská úmluva o občanskoprávní odpovědnosti za jaderné škody (1960) (pouze anglicky) Odkaz
Bruselská doplňující konvence k Pařížské úmluvě (1963) (pouze anglicky) Odkaz

© 2008 Český jaderný pojišťovací pool, Created by YoungBrains s. r. o.

Obrázek - Mapa ČR