Základní informace

Český jaderný pojišťovací pool je volné sdružení pojišťoven, založené za účelem pojišťování a zajišťování jaderných rizik. Jadernými zařízeními jsou podle "atomového zákona" (zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření) stavby a provozní celky, jejichž součástí je jaderný reaktor využívající štěpnou řetězovou reakci (např. jaderné elektrárny), zařízení pro výrobu, zpracování, skladování a ukládání jaderných materiálů, úložiště radioaktivních odpadů a zařízení pro skladování radioaktivních odpadů.

V současné době se Český jaderný pojišťovací pool podílí na pojištění a zajištění více než 386 jaderných elektráren po celém světě včetně obou českých jaderných elektráren - JE Dukovany a JE Temelín.

Pravidelné inspekce obou našich jaderných elektráren prováděné mezinárodními týmy inženýrů jsou určené zejména k posouzení rizik pro potřeby pojištění. Doporučení specialistů jsou provozovateli elektráren využívána také ke snižování rizikovosti provozu těchto jaderných zařízení.

Český jaderný pojišťovací pool působí v rámci celosvětového společenství národních jaderných poolů, se kterými aktivně rozvíjí obchodní a technickou spolupráci.

V rámci obchodní výměny spolupracuje na bázi aktivního (tj. převzatého) a pasivního (tj. odevzdaného) zajištění s více než dvaceti zahraničními národními pooly.

V rámci technické spolupráce probíhá výměna informací a organizace inspekcí jaderných elektráren jakož i organizace likvidace pojistných událostí.

Vytiskni

© 2008 Český jaderný pojišťovací pool, Created by YoungBrains s. r. o.

Obrázek - Mapa ČR